دامنه شمول

دامنه شمول جايزه ملي كيفيت صنعت خودرو ايران

کلیه سازمان‌ها و بنگاه‌های ایرانی که در زنجیره ارزش تولید خودرو و ارائه خدمات مرتبط فعالیت می‌کنند، می‌توانند متقاضی حضور در این جایزه باشند. این جایزه در اولین دوره خود ، پذیرای کلیه شرکت های فعال در  سه  بخش اصلی “تولید خودرو”، “ساخت و تولید قطعات” و “خدمات” می باشد. هر یک از شرکت ها در سه گروه “سازمان‌‌های کوچک”، “سازمان‌‌های متوسط”  و “سازمان‌های بزرگ”  تقسیم بندی ‌شوند که متناسب با تعداد کارکنان آنها این تقسیم‌بندی صورت می‌پذیرد.

سازمان‌های با تعداد کارکنان 251 نفر یا بیشتر در گروه سازمان‌های بزرگ و سازمان‌های با تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر، در گروه سازمان‌های کوچک قرار می‌گیرند سازمانهای با تعداد کارکنان بین 51 تا 250 نفر در گروه سازمانهای متوسط قرار می گیرد.