ارکان جایزه

 اركان جايزه ملي كيفيت صنعت خودرو  به قرار زير است:

1- شوراي سياستگذاري

2- مجري پروژه و دبيرخانه جايزه ملي كيفيت صنعت خودرو ( انجمن مديريت كيفيت ايران)

3- كميته اجرايي

4- كميته علمي

5- كميته ارزيابي

6- كميته آموزش

 

ترکیب اعضای شورای سیاست گذاری :

  •  معاون اقتصادی وزیر صنعت،معدن و تجارت-رییس شورا
  • مدیرکل دفتر ماشین سازی و نیروی محرکه وزارت صنعت،معدن و تجارت -عضو شورا و دبیر جایزه
  • معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران-عضو شورا
  • رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران-عضو شورا
  • رییس انجمن خودروسازان ایران-عضو شورا
  • رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو-عضو شورا
  • رییس انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو-عضو شورا
  • معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو-عضو شورا
  • معاون کیفیت گروه صنعتی سایپا-عضو شورا
  • معاون کیفیت گروه صنعتی بهمن موتور –عضو شورا