اصول ارزشی

اصول ارزشی جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران وسیله ای برای اطلاع و تایید تلاش و کوشش سازمان های تولیدی و خدماتی کشور و بیانگر تعهد سازمان های متقاضی در استقرار نظام مدیریت کیفیت و بهبود  مستمر آناست. برخی از مفاهیم ارزشی این مدل عبارتنداز:

  1. ارزش نهادن به مدیران، کارشناسان، محققان و افرادی که درسازمان به کیفیت بها می‌دهند و به استقرار آن تعهد دارند.
  2. ارزش نهادن به خلاقیت و نوآوری در تولید و ارائه خدمات ناب که تحقق مطلوب آن فلسفه وجودی سازمان است.
  3. ارزش نهادن به انتظارات مشتریان که حیات سازمان در گرو رضایت ایشان است.
  4. ارزش نهادن به رضایت ذینفعان به طور متوازن که دوام سازمان در گرو آناست.