راهنمای متقاضیان جهت حضور در جایزه

روند حضور متقاضيان در فرآيند جايزه ملي کيفيت صنعت خودرو ايران

 

1- بررسي سطوح امتيازي جايزه و تصميم گيري جهت شرکت در يکي از سطوح ( اهتمام ، اشتهار)

2- انتخاب يک يا چند محصول يا خدمت جهت حضور در فرآيند جايزه

3- تکميل فرم ثبت نام ،  واريز وجه و ارسال به دبيرخانه جايزه

4- ثبت نام جهت حضور در دوره هاي آموزشي تخصصي مرتبط با مدل جايزه ملي کيفيت ايران

 

سطح دوره هاي آموزشي مورد نياز سازمان مخاطبان
اهتمام آشنايي با مدل INQAتکنيک هاي خودارزيابي با توجه به اندازه سازمان، ويژه مديران و کارشناسان
اشتهار آشنايي با مدل INQAتکنيک هاي خودارزيابي دوره آموزشي تدوين اظهارنامه با توجه به اندازه سازمان، ويژه مديران و کارشناسان

 5 – انجام فرآيند خودارزيابي

6 –  تدوين گزارش يا اظهارنامه با توجه به سطح مورد ثبت نام و مطابق فرمت درخواستي از سوي دبيرخانه جايزه

 7- ارسال گزارش يا سند اظهارنامه به دبيرخانه جايزه

8-انجام ارزيابي بر اساس سطح مورد نظر سازمان

9-بازديد از سايت سازمان در صورت لزوم

10- اعلام سطح کيفيت مورد تائيد

11- حضور در مراسم ساليانه جايزه ملي کيفيت صنعت خودرو ايران

12- تهيه و ارسال گزارش بازخور سازمان

   علاوه بر مراحل فوق انتظار مي رود سازمان ها پس از حضور در هر دوره فرآيند جايزه ملي کيفيت صنعت خودرو ايران موارد ذيل را به صورت مستمر پيگيري نمايند:

يادگيري سازماني حاصل از ارزيابي ها و گزارشات بازخور

  • برنامه ريزي بهبود عملکرد سازمان
  • اجراي پروژه هاي بهبود اولويت بندي شده
  • انجام خودارزيابي هاي ادواري

 نحوه تکميل فرم ثبت نام سازمان هاي متقاضي براي يک محصول يا محصولات هم گروه

سازمان هاي متقاضي حضور در فرآيند ارزيابي جايزه ملي کيفيت صنعت خودرو ايران مي توانند براي مديريت کيفيت يک يا چند يا کليه محصولات خود در فرآيند ارزيابي شرکت نمايند که با توجه به ساختار سازماني و نحوه مديريت توليد و عرضه محصول يا محصولات خود مي توانند يکي از دسته هاي زير را انتخاب کنند:

1- سازمان با يک محصول / خدمت مشخص

زماني که سازمان با يک محصول مشخص در فرايند ارزيابي ثبت نام مي نمايد. اين سازمان ها مي بايست نسبت به تکميل و ارائه يک فرم ثبت نام اقدام نمايند. بطور مثال:

 1. خودرو L90 در شرکت هاي توليد کننده خودرو
 2. محصول رادياتور در شرکت هاي قطعه ساز
 3. خدمت امداد خودرو ، يا خدمات تعميراتي يک محصول در شرکت هاي خدمات پس از فروش و نمايندگي ها

2- سازمان با چند محصول / خدمت مشابه

زماني که سازمان با چند محصول  با فرآيند تحقق محصول مشابه  که در يک واحد کسب و کار (Business Unit ) توليد مي شوند در فرآيند ارزيابي شرکت مي نمايند. اين سازمان ها مي بايست نسبت به تکميل و ارائه يک فرم ثبت نام اقدام نمايند.

 1. محصولات X100 در شرکت هاي توليد کننده خودرو
 2. رگلاتور کم فشار و رگلاتور پر فشار يا کمک فنر CNG و معمولي در شرکت هاي قطعه ساز
 3. فرايند خدمات تعميراتي محصولات مختلف براي يك شركت خودروساز در شرکت هاي خدمات پس از فروش و نمايندگي ها

3- سازمان با چند محصول / خدمت متفاوت

زماني که سازمان با چند محصول با فرآيندهاي تحقق محصول متفاوت در چند واحد کسب و کار در فرآيند ارزيابي شرکت مي کند، مي بايست نسبت به تکميل و ارائه فرم ثبت نام مجزا براي هر يک از واحدهاي کسب و کار اقدام نمايد. بعنوان مثال :

 1. حضور شرکت خودروسازي براي محصولات خودرو L90 ، خودرو پژو 206، خودرو پژو 405 و… ، يا  سالن پرس، سالن رنگ و …، يا خدمات واحد سيستم ها، واحد برنامه ريزي، کيفيت و… در شرکت هاي خودروسازي
 2. حضور يک شرکت در جايزه براي دو محصول مانند “باک بنزين” و“مجموعه پمپ بنزين و گيج” با  فرايند تحقق محصول  و توليد آنها مجزا است در شرکت هاي قطعه سازي
 3. ارائه بسته خدمات … ، خدمات امداد خودرو ، خدمات تعميراتي محصول L90 ، خدمات تعميراتي محصول … ، واحد رسيدگي به شکايات  و …  در شرکت هاي خدمات پس از فروش و نمايندگيها