دانشنامه

بانک شاخص های عملکردی و برداشتی سازمانهای شرکت کننده در جایزه

تنها سازمانهایی امکان استفاده از این اطلاعات را دارند که اطلاعات مرتبط با شاخص های خود را جهت استفاده سایر سازمان ها از این اطلاعات ( بعنوان مقایسه در گزارشات و اظهارنامه هایشان)، در سایت قرار دهند.

 

برای مشاهده شاخص های سازمانهای صنعت خودرو، و استفاده از آنها،  ابتدا می بایست ثبت نام نمایید، سپس شاخص های سازمان متبوع خود را برای دبیرخانه ارسال فرمایید ( یا روی سایت قرار دهید) ، در این صورت شما مجاز به استفاده از اطلاعات مندرج در این بخش هستید و حق استفاده از این اطلاعات را در اظهارنامه خود بعنوان مقایسه دارا می باشید.

 

[iphorm id=”7″ name=”wiki”]