فرشید شکرخدایی، نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در گفت‌وگو با گسترش صنعت با اشاره به برگزاری ۳ دوره جایزه ملی کیفیت خودرو خواستار توجه ویژه به این بخش از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت شد و گفت: انتظار می‌رود این جایزه که تنها راهکار عملی ارتقای کیفیت در صنعت خودرو است با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد این جایزه در شورای سیاست‌گذاری خودرو اظهار کرد: گزارش عملکردی از تجربه ۳ دوره برگزاری این جایزه در شورا مطرح شد که با این شرایط انتظار است از آنجا که تنها مقیاس اندازه‌گیری کیفیت در صنعت خودرو به شمار می‌رود، مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.شکرخدایی ادامه داد: حتی به نظر می‌رسد عملکرد جامع زنجیره صنعت خودرو باید در یک بازده سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت منجر به ارتقای کیفیت زنجیره صنعت خودرو شود. وی با بیان اینکه از داخل جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ۳ جایزه دیگر استخراج می‌شود که متعلق به خودروسازی، قطعه‌سازی و خدمات پس از فروش است، تصریح کرد: در کمیته راهبری جایزه ملی کیفیت خودرو، روسای انجمن‌های قطعه‌سازان، خودروسازان و خدمات پس از فروش حضور دارند که در واقع سازوکاری است که در ۴ سال اخیر با هدف پیگیری روند کیفیت ایجاد شده و انتظار می‌رود در دوره وزارت جدید نیز این روند ادامه یابد تا شاهد ارزیابی کیفی بیشتر در صنعت خودرو باشیم.نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به سابقه دیرینه شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به کاهش تولید در ۴ سال گذشته تمرکز باید روی افزایش حجم تیراژ تولید باشد و افزایش تیراژ از یک‌سو و ارتقای کیفیت از سوی دیگر به طور همزمان و موازی در دستور کار این شورا قرار گیرد و وزیر جدید اهمیت موضوع کنترل کیفیت را با وجود تاکیدها، بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.
شکرخدایی یادآور شد: بررسی‌ها هم‌اکنون نشان می‌دهد کیفیت در زنجیره تولید خودرو یکنواخت نیست و در بخش خودروسازی شاهد بیشترین کیفیت هستیم و پس از آن قطعه‌سازان و در نهایت خدمات پس از فروش در رتبه‌های بعدی کیفیت قرار دارند که لازم است این ارتقا به طور یکنواخت مد نظر قرار گیرد.

https://goo.gl/8hVeEq