آموزش و ترویج

تقويم آموزشی انجمن مديريت کيفيت ايران در سال 1394

 تقويم آموزشي انجمن مديريت کيفيت ايران

 

رديف عنوان دوره پيش‌نياز دوره طول دوره ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر الي آبان آذر هزينه هرنفر(ريال)
1 سمينار آشنايي با مفاهيم مدل نيم روزه 6  و 16 8 و 21 13 15 ارزيابي‌هاي جايزه 15 500/000
2 آشنايي با مفاهيم مدل وتکنيک‌هاي خودارزيابي 3 روزه 30- 28 21- 19 27- 25 11- 9 22- 20 8- 6 ارزيابي‌هاي جايزه 18-16 4/000/000
3 آشنايي با تدوين اظهارنامه رديف2 1 روزه 31 23 23 10 ارزيابي‌هاي جايزه 30 1/500/000
4 آشنايي با منطق رادار 1 روزه 24 8 15 2 ارزيابي‌هاي جايزه 23 1/500/000
5 تربيت ارزياب رديف2 3 روزه 18- 16 30تير الي 1مرداد 8-6 5-3 ارزيابي‌هاي جايزه 26-24 4/000/000

 

يادآوري:

  • به شركت‌كنندگان دوره‌هاي فوق، گواهينامه رسمي انجمن مديريت كيفيت ايران اعطا خواهد شد.
  • دوره هاي فوق در محل شرکت‌ها نيز قابل برگزاري مي‌باشد.
  • به سازمان‌هايي که تعداد شرکت کنندگان آنها در دوره 3نفر و يا بيشتر باشند 10% تخفيف تعلق خواهد گرفت.
  • حد نصب برگزاري دوره‌هاي آموزشي 10 نفر مي‌باشد در صورت عدم تکميل ظرفيت، دوره به تاريخ بعدي موکول خواهد گرديد.
  • آخرين مهلت پرداخت هزينه ثبت نام، حداکثر 48 ساعت قبل از تاريخ برگزاري دوره مي‌باشد.

روابط عمومی انجمن مديريت کيفيت ايران